What's on in Llangollen

Caffi Stori Llangollen Storytelling Cafe

Meets for stories, songs, coffee and cake - as always, the third Friday of the month - in The Courtyard Coffee Shop, Castle St, Llangollen, LL20 8NY. Only £2.

Ar gyfer chwedlau, caneuon, coffi a chacennau - fel bob tro, ar drydedd Nos Wener y mis – yn Siop Coffi Cwrt-y-Castell, Stryd y Castell, Llangollen, LL20 8NY.

Dim ond £2.

Come with a tale or song of your own, or just to listen.

Dewch gyda'ch stori neu gan eich hunain, neu ddim ond i wrando.

Mae'na groeso cynnes i bawb. There is a warm welcome to all.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Suzi / More information from Suzi: 01490 460563 / 07984 637068

Event Details

Event Date 19-07-2019 7:30 pm
Price £2.00
Location The Courtyard Coffee Shop